Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Partille

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Partille

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bethalaområdet-Sotenäs 1721 16,4% 32,0% 29,5% 22,1% 9,4% 50,2% 49,8% 0,5% 2,0%
Brattåskärr-Fröjasten 1647 14,7% 28,8% 22,0% 34,5% 6,0% 46,5% 53,5% 0,5% 2,2%
Furulund 1641 13,3% 27,1% 24,8% 34,8% 6,3% 46,8% 53,2% 0,6% 1,7%
Jonsered-Kåhög-Uddared 1908 16,4% 37,6% 25,6% 20,5% 6,4% 49,3% 50,7% 0,7% 2,1%
Kullegården-Frejaplan-Bockemossen 1658 14,9% 34,7% 27,3% 23,2% 8,6% 50,5% 49,5% 0,8% 3,0%
Kåsjöområdet-Storegården 1637 18,4% 38,1% 27,4% 16,1% 8,1% 50,7% 49,3% 0,2% 1,6%
Lexby-Paradiset-Lexbydal 1617 14,0% 35,7% 25,8% 24,6% 7,1% 49,9% 50,1% 0,7% 2,0%
Mellby-Finngösa 1581 18,7% 36,7% 25,5% 19,2% 8,5% 51,0% 49,0% 0,5% 2,2%
Nedre Björndammen-Furuskog 1249 18,2% 36,2% 23,4% 22,3% 6,2% 50,9% 49,1% 0,2% 1,9%
Oluff Nilssons väg 1363 28,8% 31,3% 22,1% 17,8% 7,4% 49,2% 50,8% 0,7% 2,1%
Oxled-Ljungkullen 1816 20,1% 33,4% 22,8% 23,7% 5,8% 45,6% 54,4% 0,9% 2,5%
Partille centrum 1397 26,1% 33,4% 18,4% 22,1% 5,8% 49,2% 50,8% 0,6% 2,0%
Skulltorp-Anneberg-Kåbäcken 1590 20,3% 32,1% 26,4% 21,3% 8,7% 49,6% 50,4% 0,4% 3,6%
Soldatheden-Södra Puketorp 1583 14,7% 34,6% 25,5% 25,3% 7,1% 49,5% 50,5% 0,5% 1,7%
Timmerslätt-Slätten 1388 14,3% 36,3% 24,3% 25,1% 6,6% 48,1% 51,9% 0,9% 2,4%
Vallhamra-Norra Puketorp 1293 14,9% 36,9% 24,7% 23,5% 7,9% 48,8% 51,2% 0,5% 2,1%
Öjersjö-Hålsjöområdet 1641 11,7% 50,9% 24,0% 13,3% 6,6% 50,2% 49,8% 0,7% 1,1%
Övre Björndammen-Terrassen 1245 13,7% 30,5% 24,7% 31,0% 5,5% 47,8% 52,2% 0,2% 1,8%
Partille 27975 17,1% 34,8% 24,8% 23,3% 7,1% 49,1% 50,9% 0,6% 2,1%

http://www.val.se