Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Öckerö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Öckerö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hönö 1 1467 15,7% 29,6% 26,3% 28,4% 7,8% 49,0% 51,0% 0,2% 1,2%
Hönö 2 1309 12,1% 27,7% 21,1% 39,1% 5,7% 48,6% 51,4% 0,5% 1,3%
Norra 1129 8,6% 18,8% 29,3% 43,3% 5,0% 51,1% 48,9% 0,1% 1,9%
Södra 1931 16,5% 29,7% 27,8% 26,0% 7,8% 50,0% 50,0% 0,3% 1,6%
Öckerö 1 1421 17,1% 28,1% 26,9% 27,9% 7,9% 50,7% 49,3% 0,1% 2,7%
Öckerö 2 1339 14,8% 27,0% 24,7% 33,5% 6,1% 48,7% 51,3% 0,3% 1,6%
Östra 1462 12,9% 25,4% 30,8% 31,0% 6,6% 50,0% 50,0% 0,5% 1,5%
Öckerö 10058 14,2% 27,0% 26,8% 32,0% 6,8% 49,7% 50,3% 0,3% 1,7%

http://www.val.se