Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Stenungsund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Stenungsund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Anrås-VästraTorp-Saxeröd 1017 18,1% 41,0% 25,5% 15,4% 9,8% 50,0% 50,0% 0,5% 0,7%
Berg-Käderöd-Hällesdalen 1148 15,0% 32,8% 27,5% 24,7% 6,2% 52,9% 47,1% 0,9% 1,4%
Brudhammar-Kopper-Kristinedal 1465 20,0% 30,7% 22,7% 26,6% 7,3% 47,7% 52,3% 0,5% 1,4%
Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd 1702 15,7% 22,8% 26,4% 35,1% 5,6% 45,9% 54,1% 0,1% 2,2%
Ekbacken-Hällebäck-Högenorum 1219 14,6% 30,0% 29,2% 26,2% 7,4% 49,1% 50,9% 0,3% 1,1%
Getskär-Valeberget 1296 14,1% 39,2% 27,2% 19,4% 7,3% 51,2% 48,8% 0,7% 1,2%
Gilltorp-Rämma-Högen 673 16,3% 31,2% 29,7% 22,7% 6,5% 52,7% 47,3%   1,3%
Hallerna-Strandkärr 1352 16,3% 44,5% 23,2% 16,1% 5,6% 48,4% 51,6% 0,4% 1,4%
Hasselbacken-Uppegårdsvägen 1399 26,4% 30,7% 19,6% 23,2% 5,6% 48,2% 51,8% 0,2% 2,1%
Kyrkenorum 970 13,6% 33,2% 24,4% 28,8% 7,5% 50,7% 49,3% 0,2% 2,4%
Källsby-Sävelycke-Timmervik 1189 15,2% 36,0% 24,3% 24,5% 7,4% 48,9% 51,1% 0,3% 1,5%
Näs-Apleröd-Stripplekärr 1065 15,9% 33,9% 26,2% 24,0% 8,8% 50,8% 49,2% 0,4% 2,2%
Smundstorp-Groland-Åketorp 952 15,2% 35,2% 29,5% 20,1% 5,9% 52,3% 47,7% 0,1% 0,9%
Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön 1634 12,4% 17,4% 21,4% 48,9% 3,9% 46,3% 53,7% 0,5% 2,4%
Strandnorum-Kåkenäs 1079 18,1% 33,6% 24,8% 23,4% 6,6% 49,9% 50,1% 0,6% 2,1%
Svenshögen-Ucklum 1571 16,8% 32,2% 26,5% 24,4% 7,0% 51,5% 48,5% 0,6% 1,4%
Stenungsund 19731 16,5% 32,2% 25,2% 26,1% 6,6% 49,5% 50,5% 0,4% 1,6%

http://www.val.se