Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Tjörn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Tjörn

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bleket-Klädesholmen 1037 10,3% 20,8% 31,1% 37,8% 4,6% 50,1% 49,9% 0,3% 2,7%
Klövedal 1190 8,7% 22,1% 25,7% 43,5% 3,3% 51,8% 48,2% 0,3% 2,8%
Rönnäng 1540 12,2% 24,3% 27,2% 36,3% 4,4% 50,6% 49,4% 0,4% 2,1%
Skärhamn 1 1611 14,3% 25,1% 24,0% 36,6% 6,2% 50,5% 49,5% 0,2% 1,5%
Skärhamn 2 1139 10,2% 21,7% 26,3% 41,9% 4,9% 49,4% 50,6% 0,6% 1,8%
Stenkyrka 1 952 15,2% 27,5% 22,5% 34,8% 6,0% 49,4% 50,6% 0,4% 0,8%
Stenkyrka 2 1075 14,6% 24,4% 28,9% 32,1% 5,6% 52,3% 47,7%   1,5%
Valla 1 1112 12,7% 33,5% 21,7% 32,2% 5,3% 50,4% 49,6% 0,4% 2,7%
Valla 2 1316 13,5% 27,7% 28,8% 30,0% 5,9% 50,7% 49,3% 0,7% 1,5%
Valla 3 1562 15,5% 30,1% 28,5% 25,9% 6,1% 48,8% 51,2% 0,2% 1,2%
Tjörn 12534 12,8% 25,8% 26,5% 34,9% 5,3% 50,4% 49,6% 0,4% 1,8%

http://www.val.se