Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Orust

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Orust

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Långelanda 1 1116 14,0% 29,8% 26,4% 29,7% 5,4% 53,7% 46,3% 0,2% 1,5%
Långelanda 2 1396 12,6% 26,1% 24,9% 36,4% 5,8% 48,9% 51,1% 0,6% 2,0%
Morlanda Västra 960 7,5% 12,8% 28,0% 51,7% 3,4% 51,7% 48,3% 0,2% 3,2%
Morlanda Östra 1436 11,6% 19,3% 25,1% 44,1% 5,5% 51,3% 48,7% 0,2% 1,3%
Myckleby 1039 11,5% 25,3% 28,2% 34,9% 5,6% 51,9% 48,1% 0,6% 1,8%
Röra Västra 869 12,2% 20,8% 25,2% 41,8% 4,7% 50,1% 49,9% 0,2% 1,0%
Röra Östra 1425 14,9% 26,3% 23,4% 35,3% 6,9% 47,4% 52,6% 0,8% 1,8%
Stala 1694 15,1% 27,2% 26,4% 31,2% 6,8% 50,5% 49,5% 0,6% 1,5%
Tegneby 1109 12,8% 22,3% 30,2% 34,7% 5,3% 52,7% 47,3% 0,5% 1,4%
Torp 1239 11,8% 26,6% 29,0% 32,7% 5,0% 50,4% 49,6% 0,6% 2,8%
Orust 12283 12,6% 24,0% 26,5% 36,8% 5,6% 50,7% 49,3% 0,5% 1,8%

http://www.val.se