Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Tanum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Tanum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bullaren 1138 15,3% 24,1% 27,3% 33,3% 5,0% 53,2% 46,8% 1,2% 0,5%
Fjällbacka 1123 8,9% 23,9% 24,6% 42,7% 3,6% 50,7% 49,3%   3,7%
Grebbestad 2047 15,5% 24,6% 26,0% 33,9% 6,1% 49,5% 50,5% 0,5% 3,3%
Hamburgsund 1550 11,7% 20,9% 25,3% 42,1% 3,7% 49,0% 51,0% 0,8% 2,2%
Kville-Rabbalshede 1272 15,3% 28,4% 24,0% 32,3% 5,9% 53,1% 46,9% 0,2% 1,7%
Tanum-Lur 1169 9,2% 29,0% 24,1% 37,6% 3,2% 51,2% 48,8% 0,8% 2,9%
Tanumshede 1653 16,7% 29,2% 22,0% 32,2% 6,8% 49,5% 50,5% 0,2% 1,8%
Tanum 9952 13,6% 25,6% 24,7% 36,0% 5,1% 50,6% 49,4% 0,5% 2,4%

http://www.val.se