Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Dals-Ed

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Dals-Ed

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dals-Ed nordöstra 1797 15,4% 24,5% 22,4% 37,7% 6,0% 49,2% 50,8% 0,7% 2,4%
Dals-Ed sydvästra 1686 15,7% 27,9% 24,1% 32,3% 5,6% 53,3% 46,7% 0,5% 2,0%
Dals-Ed 3483 15,5% 26,2% 23,2% 35,1% 5,8% 51,2% 48,8% 0,6% 2,2%

http://www.val.se