Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Ale

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Ale

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alafors 1597 18,8% 30,9% 25,2% 25,0% 8,3% 50,7% 49,3% 0,6% 2,1%
Bohus norra 1117 24,4% 32,7% 21,5% 21,4% 6,5% 52,0% 48,0% 0,4% 2,2%
Bohus södra 1312 18,8% 34,3% 22,2% 24,7% 6,9% 50,8% 49,2% 0,7% 1,0%
Nol norra 1439 22,9% 35,1% 21,9% 20,2% 8,3% 52,0% 48,0% 0,4% 1,6%
Nol södra 1082 16,5% 34,2% 25,2% 24,0% 7,9% 50,6% 49,4% 0,3% 1,2%
Nödinge centrum 1604 21,1% 32,3% 22,6% 23,9% 8,2% 47,9% 52,1% 0,6% 1,7%
Nödinge södra 1471 10,8% 42,8% 17,2% 29,2% 5,1% 49,5% 50,5% 0,5% 1,0%
Nödinge östra 1126 15,5% 37,0% 24,4% 23,1% 9,1% 51,9% 48,1% 0,6% 1,6%
Skepplanda norra - Hålanda 1071 16,1% 29,3% 30,4% 24,2% 5,9% 54,0% 46,0% 0,6% 1,4%
Skepplanda västra 1247 18,4% 33,0% 25,1% 23,4% 6,6% 51,8% 48,2% 0,9% 1,9%
Skepplanda östra 1522 15,4% 31,9% 24,6% 28,1% 7,6% 49,1% 50,9% 0,5% 1,2%
Starrkärr 1412 16,3% 35,0% 27,5% 21,2% 6,9% 51,1% 48,9% 1,0% 0,8%
Surte norra 1223 23,1% 34,3% 19,5% 23,1% 6,6% 53,2% 46,8% 1,2% 1,2%
Surte södra 1197 19,1% 34,9% 23,1% 22,9% 7,6% 52,9% 47,1% 1,1% 1,4%
Älvängen centrum 1424 16,2% 42,6% 16,3% 24,9% 6,1% 48,3% 51,7% 0,6% 1,4%
Älvängen norra 1144 15,8% 31,6% 24,7% 27,8% 7,0% 48,2% 51,8% 0,8% 0,9%
Älvängen södra 1567 17,0% 47,8% 18,1% 17,1% 7,0% 50,4% 49,6% 0,8% 1,4%
Ale 22555 18,0% 35,5% 22,7% 23,8% 7,2% 50,7% 49,3% 0,7% 1,4%

http://www.val.se