Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Vårgårda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Vårgårda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Algutstorp-Landa 1035 21,2% 33,0% 21,5% 24,3% 7,8% 51,6% 48,4% 0,2% 0,5%
Hol M Fl. Förs 1131 13,4% 34,3% 24,5% 27,8% 5,0% 52,5% 47,5% 0,3% 1,3%
Kullings-Skövde 1 1083 12,5% 29,8% 27,0% 30,7% 6,4% 49,9% 50,1% 0,2% 1,3%
Kullings-Skövde 2 1460 19,0% 27,7% 22,7% 30,5% 7,5% 47,0% 53,0% 0,1% 2,5%
Kullings-Skövde 3 1381 21,7% 25,1% 21,4% 31,8% 8,5% 49,0% 51,0% 0,2% 1,4%
Lena M. Fl. Förs 1240 14,8% 34,4% 27,1% 23,7% 6,3% 51,0% 49,0% 0,5% 0,6%
Nårunga-Ornunga 1350 15,6% 28,5% 28,3% 27,6% 5,9% 50,7% 49,3% 0,6% 1,0%
Vårgårda 8680 17,0% 30,1% 24,6% 28,2% 6,8% 50,1% 49,9% 0,3% 1,3%

http://www.val.se