Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Bollebygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Bollebygd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bollebygd Syd 1830 16,5% 30,9% 23,3% 29,3% 7,4% 48,1% 51,9% 0,4% 1,0%
Bollebygd Väst 1661 13,1% 37,3% 28,3% 21,4% 5,4% 51,8% 48,2% 0,8% 1,7%
Bollebygd Öst 1442 13,5% 31,8% 19,1% 35,5% 6,4% 49,7% 50,3% 0,8% 2,1%
Olsfors 1153 14,3% 32,9% 26,4% 26,5% 4,8% 52,7% 47,3% 0,9% 1,7%
Töllsjö 916 13,5% 33,8% 25,1% 27,5% 6,4% 51,2% 48,8% 0,5% 1,4%
Bollebygd 7002 14,3% 33,3% 24,4% 28,0% 6,2% 50,5% 49,5% 0,7% 1,6%

http://www.val.se