Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Grästorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Grästorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Grästorps Landsbygd 1641 13,2% 30,0% 29,6% 27,3% 5,5% 52,4% 47,6% 0,2% 1,0%
Grästorps Norra 1431 17,2% 24,8% 24,7% 33,3% 6,5% 50,0% 50,0% 0,2% 1,4%
Grästorps Södra 1427 13,4% 26,6% 23,3% 36,7% 6,4% 47,8% 52,2% 0,3% 1,0%
Grästorp 4499 14,5% 27,3% 26,0% 32,2% 6,1% 50,2% 49,8% 0,2% 1,1%

http://www.val.se