Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Karlsborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Karlsborg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karlsborg centrum-södra 1656 17,8% 22,9% 19,4% 39,9% 5,3% 49,0% 51,0% 0,2% 1,1%
Karlsborg norra 1592 10,7% 25,9% 25,3% 38,1% 4,5% 51,2% 48,8% 0,4% 0,8%
Mölltorp - Brevik 1393 12,2% 28,5% 27,1% 32,2% 5,1% 51,2% 48,8% 0,5% 0,9%
Undenäs-Forsvik 810 10,9% 21,0% 23,8% 44,3% 4,1% 51,9% 48,1% 1,4% 1,1%
Karlsborg 5451 13,3% 24,9% 23,8% 38,0% 4,8% 50,6% 49,4% 0,5% 1,0%

http://www.val.se