Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Tranemo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Tranemo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ambjörnarp-Sjötofta 699 12,3% 25,0% 29,0% 33,6% 4,9% 51,1% 48,9% 1,9% 1,3%
Dalstorp 1376 14,1% 23,5% 26,1% 36,3% 6,9% 52,0% 48,0% 1,2% 1,0%
Grimsås 1175 14,6% 25,5% 25,8% 34,1% 7,8% 53,2% 46,8% 0,3% 1,0%
Limmared 1061 17,0% 31,0% 22,5% 29,5% 6,8% 50,3% 49,7% 0,5% 1,0%
Länghem 1448 16,2% 29,0% 23,3% 31,6% 6,8% 51,3% 48,7% 0,6% 1,2%
Tranemo-Gudarp 928 16,4% 24,7% 22,4% 36,5% 6,7% 48,9% 51,1% 0,4% 1,9%
Tranemo Västra 1312 15,6% 31,2% 28,0% 25,2% 6,7% 51,2% 48,8% 0,2% 1,4%
Tranemo Östra 907 15,8% 28,9% 26,5% 28,9% 5,6% 51,2% 48,8% 1,2% 2,0%
Tranemo 8906 15,3% 27,5% 25,3% 31,9% 6,6% 51,2% 48,8% 0,7% 1,3%

http://www.val.se