Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Bengtsfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Bengtsfors

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nordvästra 1618 15,3% 22,4% 25,2% 37,1% 5,9% 50,2% 49,8% 0,9% 1,2%
Nordöstra 1390 12,7% 21,7% 27,4% 38,2% 5,5% 52,0% 48,0% 1,1% 1,9%
Norra 1639 13,7% 23,4% 22,9% 40,0% 5,4% 51,1% 48,9% 1,0% 2,4%
Sydvästra 1142 13,6% 24,3% 26,9% 35,3% 5,3% 52,3% 47,7% 0,6% 1,6%
Sydöstra 1357 15,7% 23,4% 23,7% 37,2% 5,5% 50,1% 49,9% 1,5% 2,9%
Bengtsfors 7146 14,2% 23,0% 25,1% 37,7% 5,6% 51,1% 48,9% 1,0% 2,0%

http://www.val.se