Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Mellerud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Mellerud

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bolstad 961 16,2% 23,6% 27,8% 32,4% 5,0% 54,8% 45,2% 0,8% 1,0%
Fagerlid/Järn 1664 14,1% 25,4% 24,5% 36,1% 4,7% 49,9% 50,1% 0,3% 1,3%
Mellerud/Holm 1693 19,3% 22,2% 23,3% 35,3% 6,7% 47,2% 52,8% 0,2% 2,4%
Rostock/Dalskog/Ör 1555 12,2% 25,0% 28,2% 34,6% 4,0% 51,1% 48,9% 1,2% 1,9%
Skållerud 967 11,1% 17,2% 28,9% 42,9% 4,2% 52,3% 47,7% 1,2% 1,1%
Mellerud 6840 14,8% 23,1% 26,1% 36,0% 5,0% 50,5% 49,5% 0,7% 1,6%

http://www.val.se