Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Lilla Edet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Lilla Edet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Göta 1274 18,0% 31,4% 26,8% 23,8% 5,3% 52,7% 47,3% 0,9% 2,0%
Hjärtum-Utby 1353 12,9% 28,8% 30,6% 27,7% 4,0% 53,1% 46,9% 0,9% 1,2%
Lilla Edet Norra 1426 16,2% 28,5% 24,5% 30,9% 7,4% 48,5% 51,5% 0,7% 1,8%
Lilla Edet Södra 1279 17,4% 28,1% 23,1% 31,4% 7,4% 50,0% 50,0% 0,8% 1,6%
Lödöse-Tunge 1402 20,3% 36,2% 21,2% 22,3% 7,3% 50,2% 49,8% 0,4% 1,1%
Nygård-Prässebo 1300 18,2% 31,2% 28,1% 22,5% 7,5% 53,2% 46,8% 0,5% 0,6%
Ström 1121 19,2% 31,0% 23,0% 26,9% 7,0% 52,1% 47,9% 0,4% 1,0%
Västerlanda 1248 15,3% 32,9% 28,3% 23,6% 5,3% 54,0% 46,0% 1,0% 1,1%
Lilla Edet 10403 17,2% 31,0% 25,7% 26,1% 6,4% 51,6% 48,4% 0,7% 1,3%

http://www.val.se