Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Svenljunga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Svenljunga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hillared-Sexdrega-Roasjö 1914 14,7% 30,3% 26,1% 28,9% 6,2% 51,8% 48,2% 0,6% 1,1%
Högvad-Örsås-Revesjö 1698 14,3% 24,1% 25,9% 35,7% 6,2% 51,4% 48,6% 0,9% 1,2%
Kindaholm 1184 12,1% 23,0% 29,6% 35,3% 5,5% 53,2% 46,8% 1,7% 1,4%
Svenljunga-Redslared 1796 16,8% 27,6% 23,1% 32,5% 6,3% 49,1% 50,9% 0,6% 1,3%
Svenljunga-Ullasjö 1450 16,8% 24,5% 28,1% 30,7% 6,1% 48,8% 51,2% 0,6% 1,2%
Svenljunga 8042 15,1% 26,3% 26,2% 32,4% 6,1% 50,8% 49,2% 0,8% 1,3%

http://www.val.se