Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Herrljunga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Herrljunga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gäsene Östra 1121 14,4% 25,7% 30,6% 29,3% 6,4% 52,4% 47,6% 0,5% 0,9%
Herrljunga Centrum 1865 23,5% 25,9% 20,5% 30,1% 7,7% 48,5% 51,5% 0,5% 1,2%
Herrljunga Västra 1378 12,3% 29,2% 26,7% 31,8% 6,0% 50,8% 49,2% 0,4% 1,5%
Herrljunga Östra 1257 13,0% 27,3% 25,3% 34,4% 5,3% 51,2% 48,8% 0,5% 1,3%
Ljung 1652 14,7% 27,8% 25,5% 32,0% 5,4% 52,1% 47,9% 0,5% 0,8%
Herrljunga 7273 16,2% 27,2% 25,2% 31,5% 6,2% 50,8% 49,2% 0,5% 1,1%

http://www.val.se