Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Vara

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Vara

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Arentorp 1271 12,4% 29,6% 30,3% 27,7% 5,4% 51,1% 48,9% 0,3% 0,7%
Kvänum 1651 15,3% 26,5% 27,3% 31,0% 5,7% 51,2% 48,8% 0,4% 1,3%
Larv 1068 15,2% 27,9% 27,9% 29,0% 4,2% 53,9% 46,1% 0,7% 0,7%
Levene 1417 15,2% 26,9% 26,0% 31,9% 5,7% 51,9% 48,1% 0,1% 1,3%
Skarstad 1374 14,8% 27,7% 28,6% 28,9% 6,8% 53,4% 46,6% 0,1% 1,6%
Vara Västra 1901 18,4% 27,7% 21,9% 32,0% 6,2% 48,2% 51,8% 0,1% 0,8%
Vara Östra 1859 18,4% 24,9% 22,3% 34,5% 7,0% 49,3% 50,7% 0,2% 1,1%
Vedum 1635 16,4% 28,4% 27,5% 27,8% 5,9% 52,2% 47,8% 0,3% 1,2%
Vara 12176 16,0% 27,3% 26,1% 30,6% 6,0% 51,1% 48,9% 0,3% 1,1%

http://www.val.se