Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Götene

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Götene

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Forshem-Österplana 1718 12,2% 23,6% 30,9% 33,4% 5,4% 51,6% 48,4% 0,8% 1,2%
Götene 1 862 15,8% 28,1% 25,1% 31,1% 6,0% 48,8% 51,2% 0,3% 1,4%
Götene 2 1326 15,6% 22,9% 22,3% 39,1% 5,6% 48,4% 51,6% 0,3% 1,1%
Götene tredje och Holmestad 1468 14,6% 25,3% 27,5% 32,6% 6,7% 51,0% 49,0% 0,2% 1,2%
Källbyorten 1812 13,5% 31,9% 24,8% 29,8% 5,7% 50,2% 49,8% 0,6% 1,1%
Lundsbrunnsorten 1354 13,6% 28,1% 28,3% 30,1% 4,9% 51,4% 48,6% 0,2% 0,5%
Sil-Husaby 1556 13,1% 28,4% 28,2% 30,3% 6,4% 51,5% 48,5% 0,1% 1,1%
Götene 10096 13,8% 27,0% 26,9% 32,3% 5,8% 50,6% 49,4% 0,4% 1,1%

http://www.val.se