Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Tibro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Tibro

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tibro 1 1306 22,9% 26,9% 21,4% 28,9% 7,1% 51,1% 48,9% 0,3% 1,0%
Tibro 2 1738 14,4% 25,8% 20,9% 38,9% 5,9% 47,2% 52,8% 0,4% 1,0%
Tibro 3 1264 16,7% 30,2% 24,8% 28,2% 6,6% 52,1% 47,9% 0,1% 0,9%
Tibro 4 1211 16,0% 26,3% 23,4% 34,4% 7,1% 47,6% 52,4% 0,2% 1,4%
Tibro 5 1328 12,2% 27,0% 30,0% 30,7% 5,2% 50,8% 49,2% 0,3% 0,4%
Tibro 6 1452 13,6% 30,7% 26,2% 29,4% 5,6% 51,6% 48,4% 0,3% 1,2%
Tibro 8299 15,8% 27,8% 24,3% 32,1% 6,2% 50,0% 50,0% 0,3% 1,0%

http://www.val.se