Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Töreboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Töreboda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Moholm 1547 13,0% 21,9% 33,7% 31,4% 4,7% 52,4% 47,6% 1,0% 1,2%
Töreboda Norra 1243 17,9% 25,2% 27,0% 29,9% 7,1% 50,2% 49,8% 0,1% 0,8%
Töreboda Sydvästra 1550 19,1% 22,6% 20,6% 37,7% 6,5% 46,8% 53,2% 0,2% 1,4%
Töreboda Östra 1682 14,3% 28,8% 26,2% 30,7% 7,3% 51,4% 48,6% 0,5% 0,9%
Älgarås 932 11,5% 22,5% 28,0% 38,0% 5,2% 55,2% 44,8% 0,9% 0,9%
Töreboda 6954 15,3% 24,4% 27,0% 33,3% 6,2% 50,9% 49,1% 0,5% 1,0%

http://www.val.se