Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Mölndal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Mölndal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Almås 1257 16,6% 35,2% 27,6% 20,6% 7,9% 50,4% 49,6% 0,3% 2,3%
Balltorp Västra 1212 18,2% 45,5% 25,2% 11,0% 7,0% 48,0% 52,0% 0,7% 1,7%
Balltorp Östra 899 18,0% 35,9% 26,9% 19,1% 8,5% 48,6% 51,4% 0,1% 2,0%
Bosgården Norra 1043 29,1% 31,4% 18,9% 20,5% 4,6% 52,0% 48,0% 0,3% 2,2%
Bosgården Södra 1177 20,1% 31,5% 18,2% 30,2% 2,5% 44,4% 55,6% 0,8% 4,2%
Brattås Norra 1336 26,5% 31,4% 21,0% 21,1% 7,7% 47,7% 52,3% 0,7% 2,1%
Brattås Södra 1346 14,0% 35,6% 24,4% 26,1% 7,1% 49,7% 50,3% 0,2% 1,3%
Broslätt Västra 1074 15,7% 29,4% 23,3% 31,6% 6,1% 45,3% 54,7% 0,8% 3,3%
Broslätt Östra 1294 32,2% 30,1% 16,1% 21,6% 4,9% 48,3% 51,7% 1,0% 1,2%
Ekhaga 948 20,4% 28,4% 24,4% 26,9% 7,1% 49,3% 50,7% 0,9% 2,4%
Eklanda Västra 1144 17,5% 49,1% 26,7% 6,7% 9,5% 49,0% 51,0% 1,0% 2,4%
Eklanda Östra 1091 10,8% 59,9% 18,3% 11,0% 7,0% 48,7% 51,3% 0,5% 1,2%
Fässberg Västra 1261 21,8% 32,0% 21,3% 25,0% 7,0% 48,4% 51,6% 1,1% 1,9%
Fässberg Östra 1023 20,0% 28,9% 26,2% 24,8% 7,8% 50,4% 49,6% 1,0% 2,3%
Glasberget Norra 1071 13,2% 35,9% 29,6% 21,3% 7,0% 48,1% 51,9% 0,6% 1,6%
Glasberget Södra 1058 16,6% 38,8% 23,3% 21,3% 7,6% 49,9% 50,1% 0,8% 1,6%
Hallen Norra 977 15,8% 28,8% 26,3% 29,2% 8,5% 52,1% 47,9% 0,6% 1,3%
Hallen Södra 1010 13,4% 39,2% 25,2% 22,2% 6,6% 50,7% 49,3% 0,3% 2,4%
Hällesåker 1382 15,3% 34,4% 30,0% 20,3% 6,2% 52,0% 48,0% 0,2% 1,2%
Krokslätt 1596 35,1% 37,9% 16,2% 10,8% 5,6% 49,4% 50,6% 1,3% 4,4%
Kvarnbyn Norra 934 15,5% 35,1% 22,6% 26,8% 5,5% 48,9% 51,1% 0,6% 5,7%
Kvarnbyn Södra 1063 30,6% 37,2% 20,8% 11,5% 3,6% 51,8% 48,2% 0,4% 0,7%
Lackarebäck Norra 1114 16,7% 37,8% 25,7% 19,8% 5,8% 48,8% 51,2% 0,4% 3,4%
Lackarebäck Södra 1291 13,0% 33,7% 29,1% 24,2% 7,7% 49,5% 50,5% 0,7% 2,9%
Rävekärr Norra 1139 13,2% 36,3% 26,3% 24,2% 7,6% 50,0% 50,0% 0,5% 3,8%
Rävekärr Södra 1199 20,4% 33,8% 24,9% 21,0% 9,0% 50,9% 49,1% 0,3% 2,8%
Sinntorp Norra 1288 12,1% 34,5% 27,0% 26,4% 6,0% 48,5% 51,5% 0,6% 1,1%
Sinntorp Västra 997 14,6% 31,6% 26,1% 27,7% 7,5% 48,2% 51,8% 0,4% 2,0%
Sinntorp Östra 1258 14,1% 33,1% 32,3% 20,4% 8,2% 48,6% 51,4% 0,5% 1,3%
Skånhälla Bräcka 1043 13,0% 33,4% 25,6% 28,0% 7,2% 49,9% 50,1% 0,4% 1,9%
Skånhälla Fågelsten 1006 13,6% 39,7% 22,6% 24,2% 6,7% 49,5% 50,5% 0,7% 0,8%
Skånhälla Västra 1103 13,5% 38,7% 28,9% 18,9% 9,3% 51,2% 48,8% 0,6% 2,0%
Stadshuset Norra 1173 29,6% 33,1% 19,9% 17,4% 5,4% 50,2% 49,8% 1,0% 3,6%
Stadshuset Södra 901 29,0% 30,0% 17,9% 23,2% 6,4% 49,1% 50,9% 0,9% 3,3%
Stallbacken 1418 42,6% 32,4% 14,7% 10,3% 5,4% 50,6% 49,4% 2,0% 1,2%
Stretered 1191 14,8% 46,4% 23,3% 15,4% 7,1% 49,4% 50,6% 0,3% 2,4%
Sörgården Västra 1229 37,6% 31,2% 17,7% 13,4% 9,4% 50,7% 49,3% 0,4% 2,9%
Sörgården Östra 1363 20,7% 32,4% 25,3% 21,6% 6,7% 51,0% 49,0% 1,5% 3,0%
Toltorp Norra 1093 17,7% 29,1% 31,7% 21,4% 8,7% 50,0% 50,0% 0,9% 3,0%
Toltorp Södra 908 10,2% 28,6% 25,4% 35,7% 5,8% 46,6% 53,4% 1,4% 2,2%
Valås 1160 14,5% 30,7% 24,4% 30,4% 8,7% 49,5% 50,5% 0,3% 1,4%
Västerberg 1440 23,1% 33,8% 18,3% 24,8% 5,1% 48,0% 52,0% 0,6% 1,5%
Åby Västra 1125 23,2% 33,2% 21,9% 21,8% 6,8% 51,0% 49,0% 0,5% 2,4%
Åby Östra 909 28,1% 35,4% 18,0% 18,5% 6,8% 48,6% 51,4% 0,9% 1,9%
Mölndal 50544 20,2% 35,1% 23,5% 21,3% 6,9% 49,4% 50,6% 0,7% 2,3%

http://www.val.se