Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Kungälv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Kungälv

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Aröd-Skålldal 1098 16,6% 30,6% 29,9% 23,0% 7,5% 51,5% 48,5% 0,5% 0,5%
Centrum 1250 19,7% 19,4% 21,1% 39,8% 6,8% 43,6% 56,4% 0,4% 1,6%
Diseröd-Dösebacka 1216 13,7% 37,7% 20,1% 28,5% 6,9% 50,2% 49,8% 0,4% 1,0%
Fontin-Gamla Staden 1242 24,4% 28,7% 25,8% 21,2% 8,7% 50,2% 49,8% 1,0% 3,5%
Fridhem-Tveten 1435 18,1% 27,5% 23,7% 30,7% 6,1% 47,6% 52,4% 0,1% 1,5%
Harestad 790 14,3% 30,9% 30,9% 23,9% 5,2% 51,0% 49,0% 0,4% 1,0%
Hålta-Lökeberg 968 14,7% 32,5% 29,2% 23,6% 6,2% 51,9% 48,1% 0,4% 1,7%
Kareby-Ullstorp 1140 10,9% 51,2% 21,5% 16,4% 4,6% 50,0% 50,0% 0,5% 1,1%
Kode 1081 12,5% 37,2% 20,5% 29,8% 5,1% 48,9% 51,1% 0,2% 1,0%
Komarken N-Gamla Grinden 1221 21,8% 28,4% 22,9% 26,9% 5,7% 47,3% 52,7% 0,7% 2,3%
Komarken S-Grinden 1271 13,6% 27,0% 27,1% 32,3% 6,4% 49,0% 51,0% 0,5% 2,3%
Komarken V 1204 28,5% 26,5% 22,9% 22,1% 8,4% 52,2% 47,8% 0,7% 3,2%
Komarken Ö 891 25,0% 25,5% 23,9% 25,6% 6,3% 48,3% 51,7% 0,3% 1,1%
Kovikshamn-Glose 1394 13,0% 27,5% 31,7% 27,8% 5,2% 52,1% 47,9% 0,4% 1,4%
Kärna-Staby 1360 15,4% 37,6% 23,5% 23,5% 6,5% 50,2% 49,8% 0,1% 0,9%
Lundby-Skårby-Arnebo 1033 16,1% 39,4% 24,4% 20,1% 6,2% 50,6% 49,4% 0,4% 1,1%
Marstrand 1250 9,9% 20,6% 28,3% 41,1% 4,1% 48,0% 52,0% 0,6% 4,0%
Munkegärde 1381 17,5% 33,7% 25,8% 23,1% 6,9% 48,0% 52,0% 0,4% 0,9%
Rollsbo-Bredsten 945 12,8% 33,0% 27,3% 26,9% 7,0% 50,1% 49,9% 0,5% 3,0%
Sadelmakaren-Reparatören 1040 13,7% 14,6% 18,5% 53,3% 3,0% 43,8% 56,2% 0,3% 1,2%
Skälebräcke-Kongahälla-Trankärr 1571 25,2% 21,7% 22,6% 30,5% 8,1% 47,9% 52,1% 0,4% 0,5%
Solberga-Rörtången 1223 15,6% 33,7% 28,7% 22,0% 6,1% 51,9% 48,1% 0,3% 1,6%
Solberg-Duvesjön-Norrmannebo 1218 14,9% 34,8% 29,5% 20,8% 7,0% 52,4% 47,6% 0,8% 1,3%
Sparrås-Tornhaga 1372 19,6% 40,2% 23,0% 17,1% 8,1% 49,9% 50,1% 0,4% 1,4%
Tega-Vena-Ulvesund 1475 13,5% 38,0% 24,7% 23,8% 7,7% 50,5% 49,5% 0,5% 1,8%
Tjuvkil-Instön-Tofta 1457 12,7% 28,7% 32,6% 26,0% 4,9% 51,2% 48,8% 0,5% 1,7%
Ulvegärde-Solbräcke-Olseröd 1450 18,1% 40,4% 26,3% 15,2% 7,9% 47,0% 53,0% 0,1% 0,6%
Ytterby C-Kastellegården 1455 17,9% 26,9% 19,7% 35,5% 5,9% 45,9% 54,1% 0,1% 0,9%
Kungälv 34431 16,9% 31,2% 25,2% 26,8% 6,4% 49,3% 50,7% 0,4% 1,6%

http://www.val.se