Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Lysekil

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Lysekil

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brastad väster 1128 16,8% 24,3% 27,9% 30,9% 6,5% 50,2% 49,8% 0,4% 1,1%
Brastad öster 1232 12,2% 25,9% 26,9% 35,0% 5,1% 51,4% 48,6% 0,5% 0,9%
Bro 828 11,5% 27,4% 25,0% 36,1% 3,9% 51,8% 48,2% 0,5% 2,4%
Lyse 886 11,5% 25,8% 30,7% 31,9% 4,9% 51,2% 48,8% 0,3% 1,5%
Lysekil Bansvik 920 20,8% 19,2% 28,3% 31,7% 8,8% 48,4% 51,6% 0,3% 3,6%
Lysekil Centrum 1272 14,4% 22,5% 22,8% 40,3% 5,5% 47,2% 52,8% 0,5% 2,6%
Lysekil Dalskogen 1294 14,0% 31,1% 21,1% 33,8% 5,8% 50,7% 49,3%   2,0%
Lysekil Kyrkvik 1289 12,3% 17,3% 24,4% 46,1% 4,9% 46,5% 53,5% 0,1% 2,6%
Lysekil Slätten 1245 9,6% 27,9% 33,3% 29,2% 5,3% 50,8% 49,2% 0,5% 2,0%
Skaftö 1325 7,3% 17,1% 23,8% 51,7% 3,7% 50,1% 49,9% 0,3% 3,4%
Lysekil 11419 12,8% 23,7% 26,2% 37,2% 5,4% 49,7% 50,3% 0,3% 2,2%

http://www.val.se