Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Strömstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Strömstad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum nord 1752 14,8% 26,3% 21,1% 37,8% 5,4% 46,7% 53,3% 0,6% 3,9%
Centrum syd 1371 17,9% 30,3% 23,0% 28,7% 6,4% 49,0% 51,0% 0,3% 5,2%
Koster 295 6,1% 14,9% 25,4% 53,6% 1,7% 51,9% 48,1% 0,7% 3,4%
Seläter-Hällestrand-Bojar 1430 18,1% 33,6% 26,2% 22,0% 6,8% 51,7% 48,3% 0,6% 5,0%
Skee-Strömstad östra 1506 14,4% 36,2% 23,0% 26,4% 6,0% 53,1% 46,9% 0,9% 3,2%
Strömstad norra 606 12,5% 29,2% 22,1% 36,1% 4,8% 54,0% 46,0% 0,3% 5,3%
Strömstad södra 1299 16,9% 32,2% 23,1% 27,9% 5,9% 47,7% 52,3% 0,3% 5,2%
Tjärnö 543 9,9% 22,5% 28,2% 39,4% 3,5% 49,9% 50,1% 0,9% 3,9%
Strömstad 8802 15,3% 30,3% 23,5% 30,9% 5,7% 50,0% 50,0% 0,6% 4,4%

http://www.val.se