Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Trollhättan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Trollhättan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Trollhättan Norra 22472 22,1% 29,5% 23,2% 25,2% 7,1% 49,8% 50,2% 0,4% 1,9%
Trollhättan Södra 20689 18,7% 31,0% 24,5% 25,7% 8,0% 49,7% 50,3% 0,5% 2,3%
Trollhättan 43161 20,5% 30,2% 23,8% 25,5% 7,5% 49,8% 50,2% 0,5% 2,1%

http://www.val.se