Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Borås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Borås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 1 24530 17,2% 32,1% 23,9% 26,8% 7,0% 49,3% 50,7% 0,4% 2,1%
Borås 2 26934 24,2% 28,4% 22,6% 24,7% 7,4% 48,1% 51,9% 0,5% 2,1%
Borås 3 30702 18,0% 31,9% 23,9% 26,2% 6,9% 49,0% 51,0% 0,6% 1,9%
Borås 82166 19,8% 30,8% 23,5% 25,9% 7,1% 48,8% 51,2% 0,5% 2,0%

http://www.val.se