Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Åmål

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Åmål

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tösse - Fröskog - Ånimskog 1651 13,7% 25,4% 27,6% 33,3% 5,6% 51,5% 48,5% 0,9% 1,9%
Åmål centrala 1649 16,9% 21,4% 20,7% 41,0% 7,7% 45,4% 54,6% 0,5% 2,8%
Åmål nordvästra 1407 15,5% 30,4% 28,2% 25,9% 6,5% 49,9% 50,1% 0,4% 2,3%
Åmål norra - Mo 1723 13,5% 26,0% 26,9% 33,5% 6,4% 50,3% 49,7% 0,3% 1,4%
Åmål sydvästra 1598 14,9% 24,4% 24,0% 36,7% 5,2% 48,9% 51,1% 0,1% 1,4%
Åmål södra 1416 15,4% 25,3% 26,6% 32,7% 6,1% 51,4% 48,6% 0,1% 3,0%
Åmål 9444 15,0% 25,4% 25,6% 34,1% 6,3% 49,5% 50,5% 0,4% 2,1%

http://www.val.se