Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Mariestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Mariestad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Grangärdet 1126 19,9% 29,7% 26,6% 23,9% 6,6% 50,9% 49,1% 0,1% 1,5%
Hassle-Torsö 1461 13,0% 23,3% 32,4% 31,3% 5,4% 53,3% 46,7% 0,1% 1,0%
Högelid 1295 14,3% 31,7% 25,3% 28,6% 5,1% 49,1% 50,9% 0,2% 1,1%
Ladukärr 1289 15,0% 27,1% 23,7% 34,3% 5,4% 48,9% 51,1% 0,2% 2,2%
Leksberg 1239 13,7% 30,8% 24,7% 30,8% 5,3% 52,2% 47,8% 0,3% 1,1%
Leverstad 980 21,9% 27,9% 21,3% 28,9% 7,0% 50,8% 49,2% 0,6% 1,5%
Lockerud-Ekudden 1689 12,8% 26,3% 24,0% 36,9% 4,9% 47,9% 52,1% 0,5% 0,9%
Lugnås 1190 13,9% 26,8% 29,4% 29,8% 4,3% 53,1% 46,9% 0,7% 0,8%
Lyrestad-Sjötorp 1236 13,0% 21,9% 28,2% 36,9% 4,9% 53,4% 46,6% 1,0% 1,4%
Madlyckan 1252 17,0% 23,4% 23,4% 36,2% 6,6% 48,1% 51,9% 0,3% 1,8%
Marieholm 1871 20,4% 22,7% 22,6% 34,3% 6,6% 49,0% 51,0% 0,5% 2,0%
Näset 1068 21,8% 16,9% 23,2% 38,0% 7,8% 47,6% 52,4% 0,3% 2,0%
Trädgården 1407 17,7% 22,0% 19,1% 41,2% 6,5% 44,7% 55,3% 0,4% 1,8%
Ullervad-Tidavad 1907 15,0% 31,4% 24,4% 29,2% 5,7% 50,8% 49,2% 0,3% 0,7%
Mariestad 19010 16,2% 25,9% 24,8% 33,0% 5,8% 49,9% 50,1% 0,4% 1,4%

http://www.val.se