Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Lidköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Lidköping

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dalängen 1482 14,1% 30,2% 27,5% 28,3% 7,4% 48,8% 51,2% 0,1% 1,6%
Framnäs 1312 14,1% 23,0% 21,6% 41,3% 6,2% 44,6% 55,4% 0,3% 2,0%
Fredriksdal 1403 31,0% 26,8% 17,8% 24,4% 7,0% 51,1% 48,9% 0,4% 1,4%
Gamla stadens centrum 1491 28,0% 24,2% 20,7% 27,1% 7,1% 49,4% 50,6% 0,1% 1,9%
Hovby-Majåker 1574 10,9% 33,9% 22,6% 32,6% 6,0% 49,9% 50,1% 0,1% 1,3%
Järpås 1079 15,1% 28,2% 25,2% 31,5% 6,1% 51,8% 48,2% 0,4% 1,0%
Lidåker-Ljunghed 1482 17,9% 25,4% 18,6% 38,1% 4,9% 47,4% 52,6% 0,1% 0,7%
Margretelund N 1403 22,0% 24,9% 22,5% 30,6% 6,8% 48,7% 51,3% 0,4% 1,6%
Margretelund S 1379 13,8% 29,7% 29,1% 27,4% 5,8% 46,6% 53,4% 0,1% 1,5%
Nya staden N 1382 23,4% 27,8% 21,1% 27,6% 7,8% 48,2% 51,8% 0,3% 1,2%
Nya staden S 1818 23,8% 25,0% 21,0% 30,1% 8,2% 47,6% 52,4% 0,2% 1,0%
Otterstad 1353 11,2% 23,7% 28,6% 36,4% 4,1% 51,4% 48,6% 0,1% 0,7%
Råda 1475 10,5% 37,1% 24,1% 28,3% 4,9% 49,2% 50,8% 0,1% 1,9%
Saleby-Norra Härene 1546 15,8% 30,1% 28,5% 25,5% 6,3% 53,8% 46,2% 0,3% 0,5%
Stenhammar 1246 11,1% 30,1% 28,2% 30,7% 6,3% 48,4% 51,6% 0,6% 0,6%
Sunnersberg 1631 13,7% 40,9% 24,3% 21,1% 6,5% 50,7% 49,3% 0,5% 0,9%
Tofta-Ulriksdal 1232 12,6% 29,2% 28,6% 29,6% 6,3% 49,8% 50,2% 0,2% 1,6%
Tun-Gillstad 1253 15,6% 26,8% 28,6% 29,1% 5,8% 51,6% 48,4% 0,3% 1,0%
Vinninga-Filsbäck 1605 13,3% 29,4% 28,5% 28,8% 4,9% 50,2% 49,8%   1,0%
Wennerberg 1227 20,7% 23,4% 22,1% 33,8% 6,8% 46,0% 54,0% 0,2% 1,5%
Ågårdsområdet 1378 18,5% 29,0% 26,9% 25,6% 6,9% 48,8% 51,2% 0,1% 0,7%
Örslösa 1255 11,8% 31,9% 26,3% 30,0% 5,4% 51,8% 48,2% 0,3% 0,5%
Lidköping 31006 16,9% 28,8% 24,6% 29,8% 6,3% 49,3% 50,7% 0,2% 1,2%

http://www.val.se