Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Skara

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Skara

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ardala 1381 12,7% 29,3% 25,9% 32,2% 5,1% 51,3% 48,7% 0,7% 0,7%
Axvall 1349 14,0% 27,7% 26,5% 31,8% 6,4% 49,7% 50,3% 0,4% 1,6%
Skara 1 1042 20,9% 28,1% 23,6% 27,4% 7,2% 53,1% 46,9% 1,0% 3,4%
Skara 2 1331 16,4% 26,2% 25,6% 31,8% 7,4% 47,0% 53,0% 0,4% 2,3%
Skara 3 1427 20,0% 22,5% 20,2% 37,4% 9,1% 43,0% 57,0% 0,1% 1,8%
Skara 4 1895 19,1% 28,9% 27,2% 24,8% 7,8% 49,2% 50,8% 0,4% 1,3%
Skara 5 1573 17,3% 26,1% 26,0% 30,6% 7,4% 49,0% 51,0% 0,1% 1,8%
Skara 6 1328 20,3% 27,9% 28,2% 23,6% 6,4% 52,8% 47,2% 0,2% 1,2%
Skara 7 1113 19,0% 29,5% 24,2% 27,4% 6,2% 48,6% 51,4% 0,3% 1,3%
Varnhem-Eggby 1630 12,3% 31,7% 26,8% 29,2% 4,6% 50,0% 50,0% 0,5% 2,0%
Skara 14069 17,1% 27,8% 25,5% 29,6% 6,8% 49,2% 50,8% 0,4% 1,7%

http://www.val.se