Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Eda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Eda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Charlottenbergs omland 1303 15,4% 28,0% 29,5% 27,0% 5,9% 53,4% 46,6% 0,5% 3,5%
Charlottenbergs tätort 1064 18,2% 27,9% 21,1% 32,7% 7,4% 48,8% 51,2% 0,5% 6,1%
Koppom 1097 11,4% 25,1% 28,2% 35,4% 3,0% 50,6% 49,4% 0,9% 2,7%
Köla-Skillingmark 836 12,7% 25,8% 27,3% 34,2% 4,3% 51,3% 48,7% 0,7% 2,4%
Åmotfors 1064 14,9% 22,8% 28,0% 34,2% 5,2% 53,0% 47,0% 0,3% 1,8%
Eda 5364 14,6% 26,0% 26,9% 32,4% 5,2% 51,5% 48,5% 0,6% 3,4%

http://www.val.se