Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Munkfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Munkfors

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Munkfors Centrala 1499 17,6% 17,9% 23,3% 41,2% 5,9% 48,2% 51,8% 1,1% 1,0%
Munkfors Södra 443 11,1% 27,3% 29,6% 32,1% 5,6% 51,2% 48,8% 1,6% 0,7%
Munkfors Västra 876 12,4% 25,5% 30,9% 31,2% 4,9% 53,3% 46,7% 1,7% 1,4%
Munkfors 2818 15,0% 21,7% 26,7% 36,6% 5,5% 50,3% 49,7% 1,4% 1,1%

http://www.val.se