Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Laxå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Laxå

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Finnerödja 1167 9,3% 21,8% 29,4% 39,6% 3,9% 52,4% 47,6% 2,0% 0,9%
Laxå Centrala 1202 14,5% 22,0% 22,6% 40,8% 6,1% 48,7% 51,3% 0,6% 1,5%
Laxå-Kanalområdet 1462 13,0% 23,5% 29,3% 34,2% 6,0% 52,1% 47,9% 0,5% 1,0%
Skagershult 465 12,3% 25,4% 29,2% 33,1% 4,7% 54,0% 46,0% 0,6% 1,5%
Laxå 4296 12,3% 22,8% 27,4% 37,4% 5,3% 51,4% 48,6% 0,9% 1,2%

http://www.val.se