Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Hallsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Hallsberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bo 353 14,7% 26,9% 26,3% 32,0% 6,5% 51,6% 48,4% 0,3% 2,8%
Hässleberg 1288 19,3% 28,2% 22,5% 30,0% 7,6% 51,0% 49,0% 0,4% 1,4%
Kårstahult 958 14,9% 28,9% 28,4% 27,8% 5,5% 51,1% 48,9% 0,2% 1,4%
Långängen 1187 10,3% 31,8% 27,1% 30,8% 5,4% 48,0% 52,0% 0,6% 0,8%
Pålsboda 1549 15,2% 28,6% 24,3% 31,9% 7,6% 52,1% 47,9% 0,5% 0,9%
Sköllersta 1066 12,3% 35,5% 25,0% 27,3% 5,8% 50,3% 49,7% 0,1% 1,2%
Svennevad 402 17,4% 22,1% 27,9% 32,6% 7,2% 53,5% 46,5% 1,0% 1,5%
Vadsbron 1557 15,2% 25,6% 22,1% 37,1% 5,1% 50,7% 49,3% 0,2% 0,6%
Vingen 1151 18,7% 28,3% 21,8% 31,2% 8,2% 49,4% 50,6% 0,3% 0,8%
Vretstorp 1206 14,8% 29,1% 26,9% 29,2% 5,6% 51,4% 48,6% 0,4% 0,7%
Östansjö 933 12,8% 29,6% 29,6% 28,1% 5,3% 51,9% 48,1%   0,9%
Hallsberg 11650 15,0% 29,0% 25,1% 30,9% 6,3% 50,8% 49,2% 0,3% 1,0%

http://www.val.se