Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Ljusnarsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Ljusnarsberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bångbro 549 12,2% 24,0% 29,5% 34,2% 5,5% 52,6% 47,4% 1,5% 1,1%
Hörken 560 8,2% 19,5% 32,5% 39,8% 2,7% 54,1% 45,9% 1,6% 1,4%
Kyrkbacksskolan, Kopparberg 1046 15,2% 21,2% 27,5% 36,0% 6,2% 53,5% 46,5% 0,9% 0,9%
Ställdalen 425 11,3% 21,4% 27,3% 40,0% 3,8% 51,1% 48,9% 0,9% 0,9%
Tingshuset, Kopparberg 1067 14,2% 21,9% 22,8% 41,1% 6,1% 48,5% 51,5% 0,4% 0,3%
Ljusnarsberg 3647 12,9% 21,6% 27,2% 38,3% 5,2% 51,7% 48,3% 0,9% 0,8%

http://www.val.se