Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Örebro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Örebro

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örebro Norra 56658 21,0% 32,8% 22,3% 23,9% 7,8% 48,6% 51,4% 0,3% 1,8%
Örebro Södra 58335 24,7% 30,4% 20,9% 24,0% 9,0% 48,5% 51,5% 0,3% 1,5%
Örebro 114993 22,9% 31,6% 21,6% 23,9% 8,4% 48,5% 51,5% 0,3% 1,7%

http://www.val.se