Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Karlskoga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Karlskoga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Aggerud 1371 12,8% 35,8% 24,4% 27,0% 6,4% 49,6% 50,4%   1,1%
Bofors 1356 14,4% 28,5% 28,8% 28,4% 5,8% 47,9% 52,1% 0,3% 1,5%
Bohult 1306 15,2% 18,4% 17,7% 48,8% 4,3% 42,9% 57,1% 0,2% 0,8%
Bregården 1482 13,5% 28,4% 25,2% 32,9% 6,8% 48,5% 51,5% 0,2% 4,7%
Bråten 1399 12,4% 33,2% 23,4% 31,0% 5,7% 50,9% 49,1% 0,2% 1,8%
Ekeby 1475 32,0% 24,6% 18,2% 25,2% 9,0% 53,7% 46,3% 0,7% 0,7%
Granbergsdal 1301 12,6% 29,3% 32,8% 25,3% 4,2% 53,8% 46,2% 0,4% 1,2%
Häsängen 1373 14,0% 27,9% 28,5% 29,6% 6,6% 52,9% 47,1% 0,2% 0,9%
Karlberg 1277 18,3% 30,9% 26,5% 24,2% 7,4% 48,6% 51,4% 0,2% 0,4%
Karls-Åby 1446 16,5% 24,8% 27,7% 31,1% 7,2% 47,3% 52,7% 0,6% 1,0%
Landa 1108 18,8% 28,6% 22,8% 29,8% 7,9% 51,9% 48,1% 0,3% 0,9%
Rävåsen 1452 16,6% 22,2% 23,3% 37,8% 6,6% 47,8% 52,2% 0,3% 0,8%
Sandmo 1381 16,7% 16,8% 18,1% 48,4% 4,1% 44,5% 55,5% 0,4% 0,9%
Sandviken 1267 16,6% 23,0% 24,5% 35,9% 5,8% 49,3% 50,7% 0,6% 0,9%
Skranta 1327 19,1% 31,7% 26,1% 23,1% 8,5% 50,6% 49,4% 0,2% 1,7%
Stråningstorp 1293 13,5% 27,9% 24,2% 34,3% 7,0% 47,3% 52,7% 0,2% 1,2%
Österleden 1508 12,7% 27,1% 27,7% 32,6% 5,3% 51,5% 48,5% 0,3% 1,5%
Karlskoga 23122 16,2% 27,0% 24,7% 32,1% 6,4% 49,4% 50,6% 0,3% 1,3%

http://www.val.se