Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Sala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Sala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1746 20,0% 20,2% 18,7% 41,1% 6,0% 45,2% 54,8% 0,2% 1,3%
Dalhem, Gärdesta, Hagaberg m.fl. 1532 13,6% 30,9% 25,2% 30,3% 6,3% 49,0% 51,0% 0,3% 0,8%
Jakobsberg, Bryggeriet, Turbo m.fl 1230 18,0% 21,1% 19,0% 41,9% 6,3% 47,3% 52,7% 0,3% 0,7%
Kila - Fläckebo 1413 12,6% 28,8% 27,4% 31,2% 5,2% 51,1% 48,9% 0,6% 1,2%
Kumla-Ransta-Tärna 1416 14,6% 30,6% 24,9% 29,8% 6,1% 52,2% 47,8% 0,4% 1,3%
Kungsängen-Valla-Vasastaden 1402 19,7% 23,9% 26,5% 30,0% 8,8% 50,4% 49,6% 0,6% 0,8%
Möklinta 965 12,1% 24,7% 29,2% 34,0% 4,1% 51,9% 48,1% 0,5% 1,1%
Sala N 1476 13,3% 28,1% 26,2% 32,4% 5,6% 50,7% 49,3% 0,1% 0,7%
Sala S 1628 15,5% 34,6% 25,6% 24,3% 6,3% 51,0% 49,0% 0,2% 0,7%
Sala Ö 1261 13,1% 30,1% 28,5% 28,2% 5,1% 52,3% 47,7% 0,4% 0,7%
Västerfärnebo - Västerbykil 1651 11,8% 28,6% 24,7% 34,8% 4,5% 50,3% 49,7%   1,3%
Åkra 1448 21,3% 26,0% 20,1% 32,6% 6,8% 45,4% 54,6% 0,2% 1,8%
Sala 17168 15,6% 27,4% 24,5% 32,5% 6,0% 49,6% 50,4% 0,3% 1,0%

http://www.val.se