Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Gagnef

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Gagnef

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björbo 630 12,7% 22,1% 24,4% 40,8% 5,2% 51,0% 49,0% 0,6% 0,2%
Floda 742 12,9% 21,7% 27,5% 37,9% 5,8% 51,8% 48,2%   1,2%
Gagnefs 1 1434 12,9% 26,6% 26,9% 33,6% 5,2% 50,1% 49,9% 0,8% 1,5%
Gagnefs 2 1517 14,4% 29,0% 22,1% 34,5% 6,8% 50,9% 49,1% 0,5% 1,6%
Gagnefs 3 904 16,0% 30,8% 27,5% 25,7% 5,9% 51,4% 48,6% 0,4% 1,2%
Gagnefs 4 899 14,3% 31,8% 26,4% 27,5% 6,6% 51,7% 48,3% 0,2% 0,7%
Mockfjärd 1728 16,1% 28,5% 25,1% 30,3% 6,5% 50,8% 49,2% 0,3% 2,6%
Gagnef 7854 14,4% 27,7% 25,4% 32,4% 6,1% 51,0% 49,0% 0,4% 1,5%

http://www.val.se