Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Mora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Mora

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Färnäs-Nusnäs-Garsås 1664 13,6% 24,9% 27,2% 34,4% 5,5% 52,7% 47,3% 0,2% 0,7%
Klockarhagen 1276 16,3% 24,7% 21,2% 37,9% 5,6% 48,6% 51,4% 0,5% 1,2%
Morkarlby 1465 13,1% 31,3% 22,8% 32,8% 5,1% 48,9% 51,1% 0,3% 1,4%
Noret Norra-Bergkarlås 1368 16,3% 30,3% 22,6% 30,8% 5,0% 49,1% 50,9% 0,8% 1,3%
Noret Södra 1381 15,7% 27,8% 25,1% 31,4% 4,8% 49,0% 51,0% 0,5% 1,8%
Sollerö-Isunda 1372 8,8% 25,7% 23,1% 42,3% 3,6% 50,1% 49,9% 0,4% 2,3%
Stranden 1443 19,8% 24,9% 21,9% 33,5% 5,6% 45,6% 54,4% 0,6% 1,7%
Utmeland-Hånåkni 1171 15,3% 28,0% 25,0% 31,7% 7,1% 50,4% 49,6% 0,3% 1,3%
Vika-Venjan-Selbäck 1024 10,8% 22,6% 25,1% 41,5% 3,4% 51,8% 48,2% 0,8% 1,3%
Våmhus-Bonäs 1351 16,3% 26,1% 24,6% 33,1% 5,4% 52,3% 47,7% 0,1% 0,3%
Öna-Kråkberg 1454 13,6% 28,6% 25,9% 31,9% 4,7% 49,7% 50,3% 0,3% 1,3%
Östnor-Hemus-Långlet-Oxberg 1110 12,8% 26,6% 26,5% 34,1% 5,2% 51,7% 48,3% 0,5% 0,6%
Mora 16079 14,4% 26,9% 24,2% 34,5% 5,1% 49,9% 50,1% 0,4% 1,3%

http://www.val.se