Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Säter

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Säter

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gustafs N 1550 11,7% 32,3% 25,0% 31,0% 4,6% 52,3% 47,7% 0,5% 0,6%
Gustafs S 1016 14,3% 28,5% 27,8% 29,4% 3,5% 51,1% 48,9% 0,1% 1,4%
Stora Skedvi 1803 13,9% 28,5% 26,2% 31,4% 4,9% 51,9% 48,1% 0,1% 1,1%
Säter 1 1304 16,4% 25,5% 22,2% 36,0% 5,8% 46,7% 53,3% 0,2% 1,8%
Säter 2 1309 12,2% 26,1% 22,0% 39,6% 5,3% 49,6% 50,4% 0,1% 0,8%
Säter 3 1689 11,8% 29,6% 26,8% 31,8% 4,3% 51,9% 48,1% 0,2% 1,4%
Säter 8671 13,3% 28,6% 25,0% 33,1% 4,8% 50,7% 49,3% 0,2% 1,2%

http://www.val.se