Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Ragunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Ragunda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Döviken 622 12,1% 23,0% 29,3% 35,7% 2,6% 54,2% 45,8% 0,3% 1,1%
Fors 934 12,8% 18,7% 29,7% 38,8% 4,4% 51,8% 48,2% 1,2% 1,4%
Hammaren 1487 11,3% 23,7% 25,9% 39,1% 5,0% 49,3% 50,7% 0,4% 1,1%
Stugubyn 1038 13,3% 26,3% 24,2% 36,2% 4,7% 53,1% 46,9% 0,3% 0,7%
Ragunda 4081 12,3% 23,1% 26,8% 37,8% 4,4% 51,6% 48,4% 0,5% 1,1%

http://www.val.se