Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Nordmaling

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Nordmaling

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gräsmyr 720 13,9% 30,4% 27,5% 28,2% 6,2% 53,2% 46,8%   0,3%
Håknäs 472 12,7% 29,9% 27,3% 30,1% 5,9% 53,6% 46,4% 0,2% 0,4%
Levar 827 13,2% 23,7% 26,0% 37,1% 5,6% 48,9% 51,1% 0,4% 0,7%
Lögdeå-Rundvik 1512 14,0% 25,1% 25,9% 35,0% 5,1% 52,6% 47,4% 0,7% 0,7%
Norrfors 430 11,6% 18,8% 24,7% 44,9% 4,7% 56,0% 44,0% 1,6% 0,5%
Vallen 1531 15,3% 25,9% 21,6% 37,2% 6,3% 47,5% 52,5% 0,4% 0,8%
Nordmaling 5492 13,9% 25,7% 25,0% 35,4% 5,7% 51,1% 48,9% 0,5% 0,7%

http://www.val.se