Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Vindeln

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Vindeln

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hällnäs 819 9,4% 22,2% 25,5% 42,9% 4,2% 55,2% 44,8% 1,2% 0,6%
Tvärålund 1006 12,2% 28,8% 25,6% 33,3% 4,2% 54,3% 45,7% 0,7% 0,7%
Vindelns västra 1329 14,8% 27,3% 21,4% 36,4% 5,9% 46,7% 53,3% 0,5% 1,2%
Vindelns östra 922 12,5% 28,7% 23,4% 35,4% 5,3% 50,1% 49,9%   1,0%
Vindeln 4076 12,6% 27,0% 23,7% 36,7% 5,0% 51,0% 49,0% 0,6% 0,9%

http://www.val.se