Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Robertsfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Robertsfors

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bygdeå 1501 13,1% 31,9% 26,4% 28,6% 4,9% 50,5% 49,5% 0,3% 1,1%
Nysätra-Ånäset 1260 12,6% 21,8% 30,0% 35,6% 4,4% 51,3% 48,7% 0,5% 0,7%
Robertsfors 1862 14,0% 25,8% 24,1% 36,1% 5,6% 50,4% 49,6% 0,2% 0,7%
Överklinten 585 14,7% 21,4% 29,1% 34,9% 5,8% 55,9% 44,1% 0,3% 0,5%
Robertsfors 5208 13,5% 26,1% 26,8% 33,7% 5,1% 51,2% 48,8% 0,3% 0,8%

http://www.val.se