Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Norsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Norsjö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bastuträsk 554 8,7% 17,3% 31,2% 42,8% 3,6% 51,8% 48,2% 0,9% 0,9%
Norsjö 2050 14,4% 27,0% 23,2% 35,3% 5,5% 50,4% 49,6% 0,1% 0,7%
Norsjövallen 499 10,8% 23,0% 32,1% 34,1% 4,2% 56,5% 43,5% 0,2% 0,6%
Norsjö 3103 12,8% 24,7% 26,1% 36,4% 5,0% 51,6% 48,4% 0,3% 0,7%

http://www.val.se