Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Malå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Malå

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Malå 1 1154 13,2% 25,8% 27,1% 33,9% 4,9% 51,7% 48,3% 0,2% 0,9%
Malå 2 1187 13,6% 22,1% 24,6% 39,8% 4,3% 50,9% 49,1% 0,7% 0,1%
Malå 2341 13,4% 23,9% 25,8% 36,9% 4,6% 51,3% 48,7% 0,4% 0,5%

http://www.val.se