Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Dorotea

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Dorotea

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dorotea 1655 12,4% 24,0% 25,4% 38,1% 5,5% 50,9% 49,1% 0,1% 0,7%
Risbäck 397 10,1% 17,4% 28,7% 43,8% 3,3% 59,4% 40,6% 0,3% 0,8%
Dorotea 2052 11,9% 22,8% 26,1% 39,2% 5,1% 52,6% 47,4% 0,1% 0,7%

http://www.val.se